ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ยอดเขาง้อไบ๊ 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ยอดเขาง้อไบ๊ 8วัน 7คืน (TG)

นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาง้อไบ๊จินติ่ง สัมผัสอุทยานสวรรค์สามฤดู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว


ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ยอดเขาง้อไบ๊ 8วัน 7คืน (TG)
รหัสทัวร์
CN_TG00116
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
09 เม.ย. 67 - 21 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน
 • วันที่

  2

  อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต
 • วันที่

  4

  ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู
 • วันที่

  5

  เมืองโบราณหวงหลงซี – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ง๊อไบ๊
 • วันที่

  6

  ยอดเขาง๊อไบ๊จินติ่ง(รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) – วัดเป้ากั๋ว
 • วันที่

  7

  ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน
 • วันที่

  8

  ถนนโบราณจิ่งหลี่– สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

09 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
38,900
เด็กมีเตียง
38,900
พักเดี่ยว
6,900
จอยแลนด์
28,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
6,900
จอยแลนด์
23,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
พักเดี่ยว
6,900
จอยแลนด์
24,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
พักเดี่ยว
6,900
จอยแลนด์
24,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
พักเดี่ยว
6,900
จอยแลนด์
24,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 38,900 38,900 - 6,900 - 28,900 26
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 33,900 33,900 - 6,900 - 23,900 26
25 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 34,900 34,900 - 6,900 - 24,900 26
30 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67 34,900 34,900 - 6,900 - 24,900 26
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 34,900 34,900 - 6,900 - 24,900 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน