ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023
รหัสทัวร์
SG_SL00033
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)
 • วันที่

  3

  วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

15 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,699
เด็กไม่มีเตียง
11,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
14,999
เด็กทารก
14,999
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,255
เด็กไม่มีเตียง
13,955
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,555
Group Size
28 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,255
เด็กไม่มีเตียง
13,955
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,555
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,255
เด็กไม่มีเตียง
13,955
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,555
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,255
เด็กไม่มีเตียง
13,955
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,555
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,699
เด็กไม่มีเตียง
11,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,699
เด็กไม่มีเตียง
11,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
60 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
60 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
18 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 20
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
27 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
28 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
29 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 25
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 20
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
30 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
31 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
01 เม.ย. 67 - 03 เม.ย. 67 11,999 11,699 11,399 4,900 4,900 8,999 60
02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
04 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 14,999 14,699 14,399 14,999 14,999 11,999 60
06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
07 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
08 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
09 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 26
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 14,555 14,255 13,955 4,900 4,900 11,555 28
23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 14,555 14,255 13,955 4,900 4,900 11,555 60
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 14,555 14,255 13,955 4,900 4,900 11,555 60
25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 14,555 14,255 13,955 4,900 4,900 11,555 35
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
06 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 35
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 35
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 35
19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 11,999 11,699 11,399 4,900 4,900 8,999 60
21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 12,999 60
23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 11,999 60
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60
27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 11,999 11,699 11,399 4,900 4,900 8,999 60
28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 9,999 60
31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 10,999 60

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน