ทัวร์ออสเตรีย เช็ค 9วัน 6คืน

ทัวร์ออสเตรีย เช็ค 9วัน 6คืน

เที่ยวออสเตรีย เช็ค 9วัน 6คืน ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี่ ขึ้นชมจุดวิวฮัลสตัทท์ เที่ยวครบทุกเมืองไฮไลท์


ทัวร์ออสเตรีย เช็ค 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
AT_LH00003
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ก.พ. 67 - 04 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Lufthansa
ราคาเริ่มต้น
125,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ล่องเรือ ณ เมืองแบร์ชเทิสกาเดิน - เมืองชาลบวร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเซนต์โวล์ฟกัง
 • วันที่

  3

  เมืองฮัลสตัทท์ - ขึ้นจุดชมวิว - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ประเทศสหรัฐเชก
 • วันที่

  4

  เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก
 • วันที่

  5

  เข้าชมปราสาทปราก - เที่ยวชมเมืองเก่ากรุงปราก
 • วันที่

  6

  เมืองเจบิช - เมืองเบอร์โน่ - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • วันที่

  7

  พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
 • วันที่

  8

  เข้าชมพระราชวังเซิร์นบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท - สนามบินกรุงเวียนนา
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ

16 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
115,000
เด็กมีเตียง
115,000
เด็กไม่มีเตียง
115,000
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
115,000
เด็กมีเตียง
115,000
เด็กไม่มีเตียง
115,000
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
21,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,900
เด็กมีเตียง
129,900
เด็กไม่มีเตียง
129,900
พักเดี่ยว
21,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
125,000
เด็กมีเตียง
125,000
เด็กไม่มีเตียง
125,000
พักเดี่ยว
21,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
125,000
เด็กมีเตียง
125,000
เด็กไม่มีเตียง
125,000
พักเดี่ยว
21,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 115,000 115,000 115,000 14,000 - - 20
18 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 115,000 115,000 115,000 14,000 - - 20
07 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 129,900 129,900 129,900 21,000 - - 20
28 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67 129,900 129,900 129,900 21,000 - - 20
13 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 125,000 125,000 125,000 21,000 - - 20
04 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 125,000 125,000 125,000 21,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน