ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ONCE UPON A TIME IN VENICE 9วัน 6คืน EK

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ONCE UPON A TIME IN VENICE 9วัน 6คืน EK

เช็คอินที่เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมความสวยงามกรุงปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารมรดกโลกเมืองแร็งค์ เที่ยว 2 เมืองสวยแคว้นอัลซาส กอลมาร์และสตาร์สบูร์ก ถ่ายรูปคู่กับน้ำพุเทรวีและโคลอสเซียม สัญลักษณ์ของกรุงโรม ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ พิเศษ เมนูชีสฟองดูว์ หอยเอสคาโก้ และสปาร์เก๊ตตี้หมึกดำ


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ONCE UPON A TIME IN VENICE 9วัน 6คืน EK
รหัสทัวร์
FR_EK00065
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
13 มี.ค. 67 - 03 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ดูไบ - ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  3

  ปารีส - แร็งส์ – มหาวิหารเมืองแร็งส์ – สตราสบูร์ก
 • วันที่

  4

  สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - บาเซิล - ลูเซิร์น - ซุก - ซูริค
 • วันที่

  5

  ซูริค – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน
 • วันที่

  6

  มิลาน – เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
 • วันที่

  7

  เวนิสเมสเตร้ - ฟลอเรนซ์ - โรม
 • วันที่

  8

  โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – ย่านบันไดสเปน - สนามบิน
 • วันที่

  9

  ดูไบ - กรุงเทพ

13 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
85,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
86,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 85,900 - - 13,900 - - 26
27 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 86,900 - - 13,900 - - 26
09 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 89,900 - - 13,900 - - 26
10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 89,900 - - 13,900 - - 26
28 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67 89,900 - - 13,900 - - 26
03 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 89,900 - - 13,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บจก ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ จำกัด สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 1481811135
บัญชีสะสมทรัพย์ บจ. ซี สมายล์ ฮอลิเดย์ ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 0560622227
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน